Brytyjski parlament wszczyna postępowanie w sprawie niskich zarobków artystów z platform streamingowych

Brytyjski parlament wszczął postepowanie w sprawie tantiem wypłacanych artystom przez muzyczne serwisy streamingowe.

Głównym adresatem dochodzenia są muzyczne serwisy streamingowe jak Apple Music, Spotify, Amazon Music czy też YouTube Music. Jak donosi BBC, deputowani chcą się szczegółowo przyjrzeć tantiem, jakie są wypłacane artystom przez muzyczne platformy streamingowe z tytułu pojedynczego odsłuchu danego utworu.

Serwisy muzyczne są obecnie głównym źródłem dochodu artystów i stanowią ponad połowę światowych przychodów w branży muzycznej. W 2019 roku w Wielkiej Brytanii wygenerowały przychód ponad 1 miliarda funtów brytyjskich przy 114 miliardów odtworzonych utworów.  Jednak coraz głośniej wybrzmiewają narzekania artystów, że ostatecznie otrzymują oni z tych platform bardzo znikome zarobki, które stanowią jedynie 13 proc. wartości przychodu serwisów streamingowych.

Brytyjski urząd Digital, Culture, Media, and Sport Committee (DCMS), który w ramach tego dochodzenia planuje rozpoznać zasięg problemu i czeka na pisemne uwagi m.in. w takim zakresie jak modele biznesowe przyjęte przez platformy streamingowe, wpływ innowacyjnych algorytmów na nawyki słuchaczy, długofalowy wpływ platform streamingowych na przemysł muzyczny, sposób ochrony praw autorskich i przeciwdziałanie piractwu.

Platformy streamingowe nie podają oficjalnie wartości tantiem jakie płacą artystom za pojedyncze odtworzenie utworu. Jednak z wielu źródeł, w tym od samych artystów znane są nieoficjalne kwoty tych wynagrodzeń. Spotify za pojedyncze odsłuchanie utworu płaci artyście od 0,002 do 0,0038 funta, Apple Music około 0,0059 funta, najmniejsze wynagrodzenie płaci YouTube Music, tylko 0,00052 funta.

Serwisy streamingowe bronią się przed podwyżkami tantiem argumentując to tym, że musieliby podnieść kwoty miesięcznych abonentów. Według tegorocznych badań YouGov w Wielkiej Brytanii, na takie podwyżki nie zgadza się 69 proc. respondentów, przy czym aż 77 proc. z badanych uważa, że artyści powinni być lepiej opłacani przez muzyczne serwisy streamingowe.

Dochodzenie parlamentu rozpocznie się 16 listopada po otrzymaniu uwag i opinii ekspertów rynku muzycznego. Zapewne skończy się to wyrażona opinią, że muzyczne serwisy streamingowe za słabo wynagradzają artystów, jednak nikt nie spodziewa się, aby to uległo zmianie w najbliższych latach.

Zdjęcie: Pexels