cda

CDA.pl ma 172 tysiące użytkowników Premium

W roku 2018 przychody spółki CDA S.A. wyniosły blisko 28 mln złotych, czyli o 60 procent więcej niż w roku 2017. Niemal 90 procent zysku spółki pochodziło ze sprzedaży subskrypcji usługi CDA Premium, z której korzysta już 172 tys. osób. Opłaty z tytułu licencji dla dystrybutorów filmowych i kinowych przekroczyły w minionym roku 13 mln złotych.

Rok 2018 był kolejnym rekordowym w historii CDA.pl. Wszystkie osiągnięte przez spółkę wyniki zostały znacząco poprawione. Przychody w 4 kwartale 2018 były wyższe o 82 procent w stosunku analogicznego okresu roku 2017, a wynik za cały 2018 był lepszy o 60 procent w stosunku do 2017.

Sprzedaż miesięcznych abonamentów w 2018 była o 82 procent lepsza niż w roku wcześniejszym, a liczba osób korzystających z CDA Premium wynosi obecnie 172 tysiące. Rekordowe były także kwoty przekazane dystrybutorom i właścicielom praw autorskich do filmów – w 2018 przekroczyły one 13 milionów złotych.

Blisko 90 procent przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży abonamentów sVOD, a około 9 procent ze sprzedaży reklam. Warto odnotować, że spółka niemal całkowicie zmieniła model sprzedaży reklam – zakończono współpracę z podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży powierzchni reklamowej, postawiono na budowę od zera własnych struktur sprzedażowych oraz zaprzestano sprzedaży reklam w modelu aukcyjnym w sekcji User Generated Content (UGC).

„W 2018 poprawiliśmy wszystkie istotne wyniki, od finansowych, po liczbę abonentów i na dostępności naszej aplikacji kończąc. Konsekwentnie rozwijamy nie tylko CDA Premium, ale także Premium Free, czyli materiały pochodzące od zweryfikowanych partnerów i twórców, które dostępne są bezpłatnie dla wszystkich internautów. Z kolei kampanie reklamowe organizowane przez nasze biuro sprzedaży realizowane są z zapewnieniem gwarancji tzw. brand safety.” – komentuje Jarosław Ćwiek, prezes zarządu spółki CDA S.A.

Najważniejsze plany spółki na 2019 obejmują pozytywne zakończenie rozmów z nowymi dystrybutorami i partnerami biznesowymi, zwiększanie zasięgu dedykowanej aplikacji na smart tv kolejnych producentów i marek oraz dalsze prace nad rozwojem zaplecza technologicznego i jakości obrazu.

CDA.pl