Częściej subskrybujemy serwisy wideo niż muzyczne. Raport o polskich subskrypcjach.

Światowy rynek handlu online rozwija się z zawrotną prędkością. Jego wartość, w odniesieniu tylko do obrotu dobrami fizycznymi ma do 2020 roku wynieść ponad 4 biliony USD.

Według najnowszego raportu „Subskrypcje PL. Polski rynek a ekonomia subskrypcji” przygotowanego przez Straal, w samej Europie obroty konsumenckiego e-commerce mają z końcem 2017 roku osiągnąć wartość ponad 602 miliardów euro. Za to polski rynek e-commerce, który w 2016 r. urósł aż o 25 proc. ma do 2020 roku osiągnąć wartość ponad 60 miliardów złotych.

Wyraźnie widać, że sprzedaż towarów i usług w kanałach online przestaje być dla biznesu opcją – staje się warunkiem przetrwania. Co więcej, dotyczy to dziś również obszarów rynku zwyczajowo uważanych za całkowicie „niekompatybilne” z e-commerce, jak dostarczanie energii elektrycznej czy usługi medyczne.

Odpowiedzią na rozwijający się rynek subskrypcji jest model subskrypcyjny połączony z płatnościami automatycznymi. Jednorazowa decyzja konsumenta o zostaniu klientem pozwala zdjąć z niego obowiązek podejmowania jakichkolwiek działań w celu dokonywania zakupów. Wszystko dzieje się automatycznie a oferta staje się bardziej dostępną. Stosunkowo niewysokie opłaty uiszczane regularnie przez konsumentów za dostęp do określonych świadczeń są znacznie łatwiej akceptowalne i mniej odczuwalne dla domowych budżetów niż jednorazowe wydatki wysokokwotowe – typowe dla tradycyjnego handlu.

Swiadomość Polaków co do możliwości kupowania określonych towarów i usług w modelu subskrypcyjnym pozostawia wiele do życzenia. Najbardziej znanymi usługami subskrypcyjnymi są opłacanie rachunków, składek ubezpieczeniowych, płatność za usługi typu VoD, karnety sportowe, usługi medyczne i prenumeraty prasowe (wydania papierowe).

Opłacanie rachunków, które znalazło się na pierwszym miejscu wśród wszystkich wskazywanych kategorii jest jednak znane zaledwie 61 proc. badanych. Uwagę zwraca fakt, że spośród usług najsilniej związanych z modelem subskrypcyjnym, takich jak streaming video oraz muzyki, oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne i gry, tylko usługi VoD wskazało więcej niż 50 proc. ankietowanych (56 proc.).

Polscy konsumenci korzystający z subskrypcji mają najczęściej po 3-4 tego typu zobowiązania, przy czym ich miesięczne wydatki z nimi związane zwykle nie przekraczają łącznej kwoty 200 zł. Stosunkowo liczne grono z tej grupy respondentów (31 proc.) wydaje miesięcznie na subskrypcje od 201 do 400 zł, zaś tylko 13 proc. subskrybentów zadeklarowało, że wydaje na tego rodzaju zakupy między 401 a 600 zł.

Co ciekawe, grupą szczególnie wyróżniającą się pod względem typu usług kupowanych w modelu subskrypcyjnym są osoby wydające na tego rodzaju zakupy powyżej 601 zł miesięcznie. Znacznie częściej niż przedstawiciele innych grup wydatkowych takie osoby wybierają usługi VoD i oprogramowanie w modelu subskrypcyjnym.

Najważniesze wnioski z raportu o polskim subskrybencie:

Polacy mają stosunkowo niską świadomość dostępności usług i towarów w modelu subskrypcyjnym, nie rozumieją w pełni sposobu jego funkcjonowania, nieraz korzystają z niego wręcz bezwiednie. Konieczna jest edukacja konsumencka i działania marketingowe po stronie firm, dla których subskrypcje są podstawą działalności.

Z subskrypcji korzysta mniej niż połowa (48 proc.) polskich konsumentów robiących zakupy przez internet. Dla porównania, w krajach tzw. „starej Unii” odsetek subskrybentów w analogicznej grupie wynosi 85 proc..

Polscy subskrybenci najczęściej opłacają w modelu subskrypcyjnym składki ubezpieczeniowe (44 proc), rachunki (43 proc.), korzystają z VoD (39 proc.), płacą za dostęp do zajęć sportowych (30 proc.) oraz do środków transportu i oprogramowania (po 25 proc.). Większość z nich wydaje na subskrypcje miesięcznie poniżej 200 zł, przy czym wśród osób wydających ponad 600 zł miesięcznie zaobserwowano największy udział amatorów VoD (81 proc.).

Jeśli chodzi o metody płatności za subskrypcje, dominują karty płatnicze (27 proc.), zlecenia stałe (26 proc.) oraz e-wallety (22 proc.).

Polacy cenią płatności powtarzalne w modelu subskrypcyjnym kolejno za cenę (30 proc.), wygodę (23 proc.) i bezpieczeństwo (22 proc.), przy czym wygoda jest na pierwszym miejscu jako determinant wyboru (56 proc. wskazań).

Wśród subskrybentów płacących za pomocą karty płatniczej, najczęściej wskazywanymi powodami takiego postępowania są wygoda (50 proc.) oraz łatwość zapisania jej danych w systemie płatności do automatycznego obciążania (37 proc.).

Rodzaje towarów i usług o największym potencjale wzrostu w modelu subskrypcyjnym to: opłacanie rachunków (+22 p.p.), usługi medyczne (+16 p.p.), składki ubezpieczeniowe (+15 p.p.), VoD (+15 p.p.), prenumeraty prasowe (e-wydania) (+14 p.p.), platformy edukacyjne (+13 p.p.), oprogramowanie komputerowe (+12 p.p.) oraz usługi sportowe (+11 p.p.).

Pełny raport o polskim rynku subskrypcji dostępny na stronie Straal.

Źródło: Straal