Google Play rozszerza płatności przez telekomy w Indiach

Google Play możliwość płacenia za usługi premium z rachunkiem telefonicznym wprowadził w Indiach w ubiegłym roku. Jednak dopiero teraz taka możliwość przełoży się na realne zyski Google jak również wygodę użytkowników. Umowa , któa zostaje wdrażana, dotyczy dwóch największych telekomów w Indiach, Airtel oraz Vodafone, którzy obsługują ponad 182,6 mln abonentów.

W Indiach niecałe 30 mln obywateli jest w posiadaniu co najmniej jednej karty kredytowej, dlatego też wprowadzenie płatności wraz z rachunkiem za telefon jest bardzo intratnym rozwiązaniem dla serwisu. Płatności przy użyciu kart kredytowych realizowane są za pomocą usługi Net Banking, która za pomocą jednorazowych haseł przesłanych SMS-em łączy właścicieli kart z ich kontami i potrąca należności.