Muzyczny rynek USA streamingiem stoi.

Jak wynika z rocznego raportu RIAA (Recording Industry Association of America) w 2016 roku 51 procent przychodów w branży muzycznej stanowiły te, wygenerowane przez muzyczne serwisy streamingowe.

Przychody w usług streamingowych wyprzedziły sprzedaż cyfrowych plików muzycznych 24,1 proc. oraz fizyczna sprzedaż nośników 21,8 procent. Wzrost rynku muzycznego streamingu był odpowiedzialny w 2016 roku o wzrost przychodów o 11,4 procent i jest to najwyższy notowany wzrost w branży muzycznej od 1998 roku.

Dla porównania w 2015 roku przychody ze streamingu muzyki wynosiły 34,4 procent, przychody ze sprzedaży cyfrowych plików muzycznych 34 procent a nośników fizycznych 28,8 procent.

Szybko rosnący rynek przychodów branży muzycznej nie zadawala jednak RIAA wystarczają, twierdząc, że obecne przychody nie stanowią nawet połowy tych uzyskiwanych w roku 1998. Komentując podane wyniki dodaje, że jest jeszcze wiele do zrobienia i poprawienia podając przykład rozliczeń z YouTube, które oferuje za jeden tysiąc odtworzeń 1 dolara, gdy takie serwisy jak Apple Music i Spotify płaca 7 dolarów.