Netflix Int. będzie większy niż w USA w 2018 r.

Przewiduje się, że w 2018 r. liczba subskrybentów wersji międzynarodowej serwisu Netflix prześcignie liczbę amerykańskich subskrybentów i globalnie osiągnie 118 mln klientów (USA będzie stanowiło 44% subskrypcji, ale przyniesie ona 52% przychodów ogólnych serwisu).

W 2021 r. Netflix planuje osiągąć przychód na poziomie ponad 12 mld dolarów.

Szacuje się że między 2016 a 2021 r. liczba gospodarstw domowych korzystających z ofert SVOD wzrośnie o 72,6% do poziomu 428 mln klientów. Większą część tego tortu będzie zajmował Netflix, poprzez swoje mocne działania na rynku akwizycyjnym wraz z kablówkami oraz telekomami.