Nowelizacja dyrektywy UE o usługach multimedialnych. Przedstawiamy najważniejsze fakty

W ostatni wtorek, Parlament Europejski przegłosował zmianę w przepisach dotyczących usług audiowizualnych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Unia Europejska procedując nowelizację przepisów o usługach audiowizualnych, pragnie ograniczyć monopolizm amerykańskich serwisów streamingowych takich jak Netflix czy Amazon Prime Video.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski na jednym z ostatnich posiedzeń.

  • Nowelizacja dyrektywy nie obejmuje swoim zakresem radia i muzycznych serwisów streamingowych typu Spotify czy Deezer.
  • W przypadku platform udostępniających materiały wideo, decyzją unijnych prawodawców, serwisy społecznościowe zawierające treści audiowizualne zamieszczane jedynie jako uzupełnienie podstawowej usługi lub stanowiące jej niewielką część nie będą objęte zakresem dyrektywy.
  • Wprowadzony wymóg, co najmniej 30 proc. udziałów produkcji europejskiej w katalogu serwisów streamingowych i zapewnienie odpowiedniej ekspozycji, nie będzie stosowany w przypadku usług o niskim obrocie lub o niskiej oglądalności. Przy czym Parlament Europejski nie wskazuje na czym ma polegać niska oglądalność tego typu usług.
  • Promocja dzieł europejskich w usługach na żądanie  -VoD, np. Neflix, Amazon Prime Video, Showmax nie dotyczy Facebooka, ponieważ główną działalnością tego portalu nie są usługi na żądanie.
  • Jeżeli poszczególny członek Unii Europejskiej wymaga wkładu finansowego od krajowych dostawców (w tym inwestycji bezpośrednich lub wkładów na fundusze krajowe), może również wymagać tych wkładów od dostawców usług medialnych spoza danego państwa pod warunkiem, że są one proporcjonalne i niedyskryminujące oraz ustalone na podstawie dochodów uzyskanych w państwie odbioru. Takie rozwiązanie obowiązuje m.in. w NIemczech.
  • Dotychczasowy limit czasu reklamowego (do 20 proc. czasu w danej godzinie zegarowej) został zastąpiony 20 proc. limitem w godzinach 6.00 a 18.00  i od 18.00 do 24.00
  • Nowa dyrektywa została uzupełniona o zakaz nadawania telesprzedaży podczas audycji dla dzieci.
  • Nowelizacja obejmie platformy udostępniania wideo (VSP) – np. YouTube oraz media społecznościowe, jeśli ich zasadnicza funkcja polega na dostarczaniu audycji, filmów wideo tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej.
  • Platformy udostępniania wideo będą musiały zapewnić odpowiednie środki w celu ochrony małoletnich przed treściami, które mogą zaszkodzić ich rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu; ogółu odbiorców przed treściami zawierającymi nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec osób (ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej), publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych, pornografię dziecięcą, rasizm i ksenofobię.
  • Nowe przepisy będą przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, gdzie zasiadają przedstawiciele rządów państw członkowskich. Państwa członkowskie UE będą miały 21 miesięcy na implementację przepisów nowej dyrektywy do swoich porządków prawych.

stream2me/KE/KRRiT