Rusza program pomocowy „Producenci pomagają ekipom”

29 maja Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) uruchomiła nabór do programu pomocowego „Producenci pomagają ekipom”.

Początkowa alokacja funduszu to 2,5 mln złotych. Netflix jest pierwszym partnerem programu. Prowadzony przez KIPA fundusz jest otwarty na kolejnych darczyńców.

Program jest przeznaczony na wsparcie członków ekip z sektora audiowizualnego, najbardziej dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 ze względu na zatrzymanie, odwołanie lub przełożenie produkcji.

Przez ponad dwa miesiące w Polsce zostały wstrzymane prawie wszystkie zdjęcia do produkcji filmowych i serialowych. Szacuje się, że ich liczba to ponad 200.

Dzięki programowi pracownicy zaangażowani w produkcję filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i animowanych, będą mogli otrzymać jednorazową pomoc w formie darowizny w kwocie 2 700 złotych.

O pomoc będą mogli ubiegać się przedstawiciele 88 zawodów filmowych, którzy spełnią określone kryteria:

  • pracują w zawodzie filmowym zaliczanym do below the line (pełna lista zawodów znajduje się na stronie www.kipa.pl/fundusz/),
  • pracowali przy produkcji audiowizualnej, która została zatrzymana, przełożona lub odwołana ze względu na restrykcje związane z COVID-19,
  • wykażą się co najmniej 6-miesięcznym doświadczeniem zawodowym przy produkcji audiowizualnej,
  • wykażą, że od 15 września 2019 do 15 marca 2020 pracowali przy jakiejkolwiek produkcji audiowizualnej przez co najmniej 10 dni,
  • nie pracowali przy produkcji audiowizualnej w okresie między 15 marca a 17 maja 2020,
  • ich roczny dochód w 2019 roku był poniżej pierwszego progu podatkowego, czyli nie przekroczył 85 528 zł,
  • płacą podatki w Polsce.  

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych zakłada, że dzięki programowi zostanie wspartych ponad 900 osób. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności złożenia ich do KIPA.

Wszystkie informacje związane z programem znajdują się na stronie KIPA w zakładce fundusz ( www.kipa.pl/fundusz/) a wśród dostępnych dokumentów znajdują się m.in. Q&A (najczęściej zadawane pytania), lista zawodów kwalifikujących się oraz regulamin programu.

Netflix