Sąd w USA zdecydował. Spotify ma do zapłacenia 112 milionów dolarów zaległych tantiem.

Amerykański sąd federalny zdecydował, iż Spotify będzie musiał zapłacić 112 milionów zaległych tantiem. Wyrok kończy wieloletni zbiorowy spór artystów z muzycznym serwisem.

Trzy lata temu, muzycy Dawid Lowery oraz Melissa Ferrick, najpierw osobno a później jako spór zbiorowy, pozwali Spotify do sądu za powielanie i bezprawną dystrybucję utworów bez uzyskanych wcześniej licencji. Do sporu z czasem dołączyły się takie wytwórnie muzyczne jak Wixen Publishing Group, reprezentująca między innym Toma Petty’ego.

Sam Wixen prowadzi osobny spór z serwisem i żąda odszkodowania w wysokości 1,6 miliarda dolarów. Sprawa jest ciągle w toku.

Sędzia sądu okręgowego Alison Nathan, w ramach podpisanej w ubiegłym roku ugody, nakazała Spotify wypłatę zaległych tantiem w wysokości 112 milionów dolarów, przy czym natychmiastowo w gotówce serwis ma wypłacić 45 milionów dolarów.

Spotify raczej nie będzie miał problemów z wypłatą nakazanej kwoty. Roczne przychody serwisu sięgają około 5 miliardów dolarów.

W USA właśnie toczy się szeroko zakrojona dyskusja nad nową reformą prawa autorskiego. Nowa ustawa wspierana jest przez wiele organizacji, skupiających artystów muzycznych, ale również przez serwisy jak Spotify, których sam jest członkiem.

Ustawa zatwierdzona już przez Izbę Reprezentantów ma odzwierciedlać współczesny sposób sprzedaży czy też udostępniania muzyki słuchaczom oraz przyzwoity i sprawiedliwy udział jej twórców w przychodach.

strem2me