Spotify na zakupach. Przejął startup Sonalytic.

Startup Sonalytic zajmuje się szeroko pojętą analizą dźwięku oraz jego rozpoznawaniem. Spotify przejmując firmę nie ujawnia planów z nią związanych ani jakie nowe funkcje dzięki tej akwizycji wdroży w swoim serwisie.

Sonalytic to nie tylko niejako kopia Shazam, ale również technologie analizy poszczególnych utworów i podpowiadanie na jej podstawie podobnych oraz monitorowanie sieci w celu wykrycia naruszeń praw autorskich.

Rynek sieje wiele domysłów po co Spotify nowe narzędzie, sam serwis ograniczył się do komentarza „usprawnienia spersonalizowanych playlist”. Być może najważniejsza funkcja jaka zostanie wykorzystana będzie rozpoznawanie dźwięków, dzięki której użytkownik Spotify szybko odnajdzie dany utwór w serwisie a dodatkowo aplikacja zaproponuje mu podobnych artystów. Spotify też otrzyma wgląd na popularność i wyszukiwanie utworów za pomocą nowej funkcji.

To tylko domysły. Zapewne już niebawem Spotify podzieli się z nami nowymi funkcjami.