LONDON, ENGLAND - JANUARY 30: Demonstrators hold up placards during a protest outside Downing Street against U.S. President Donald Trump's ban on travel from seven Muslim countries on January 30, 2017 in London, England. President Trump signed an executive order on Friday banning immigration to the USA from seven Muslim countries. This led to protests across America and, today, in the UK, a British petition asking for the downgrading of Trump's State visit passed one million signatures this morning. (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

Spotify wraz z ponad setką innych firm przeciwko dekretowi anty-emigracyjnemu.

Spotify dołącza do innych międzynarodowych gigantów jak Apple, Facebook, Google, Snap, eBay, Microsoft, Uber i Tesla i wraz z nimi złożył w sądzie apelacyjnym w San Francisco opinię prawną (amicus) dotycząca ostatniego dekretu prezydenta Donalda Trumpa, zakazującego na 90 dni wjazdu obywatelom kilku krajom islamskim na teren Stanów Zjednoczonych.

Sam dekret wzburzył i spowodował wielkie zamieszanie nie tylko wśród globalnych graczy biznesowych, którzy często zatrudniają obywateli różnych krajów w tym objętych zakazem wjazdu do USA; na ulice wyszli zwykli obywatele, dla których Ameryka to kraj dla każdego.

Pełny tekst opinii prawnej oraz listy firm oferujących „przyjacielska pomoc” sądowi znajdziecie pod tym linkiem. 

Amicus curiae lub amicus curiæ (l.mn. amici curiae) – prawniczy termin rzymski, dosłownie „przyjaciel sądu”, określający – najczęściej w anglosaskiej praktyce prawnej – osobę lub organizację, niebędącą stroną w postępowaniu sądowym i dobrowolnie, z własnej inicjatywy, oferującą sądowi opinię prawną lub inną dotyczącą przedmiotu postępowania.

Opinia, przekazywana w postaci listu, ma wesprzeć sąd w rozstrzygnięciu rozpatrywanej przezeń sprawy. Sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia takiej opinii, jak też ma swobodę dopuszczenia lub odrzucenia oferty przedstawienia opinii (źródło Wikipedia)