Zdecydowana większość słuchaczy podcastów akceptuje związane z nimi reklamy

Podcasty to nie tylko rosnące medium, z którego w 2020 r. korzystało już 9 milionów internautów w Polsce. Coraz chętniej po ofertę podcastową sięgają też reklamodawcy – tym bardziej, że zdecydowana większość słuchaczy podcastów akceptuje związane z nimi reklamy i odwiedza wymieniane w audycjach strony internetowe, a także chętnie śledzi działalność podcasterów w mediach społecznościowych. Takie wnioski płyną z drugiej edycji najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory. 

Raport z badania Tandem Media „Słuchacz podcastów w Polsce”, zrealizowanego z Publicis Groupe w listopadzie 2020 r., przyniósł wiele ważnych informacji na temat osób korzystających z oferty podcastowej w Polsce. Przede wszystkim potwierdził, że jej zasięg w naszym kraju rośnie – w 2020 r. wyniósł 31 proc., co oznacza, że podcastów słucha już niemal co trzeci internauta, czyli prawie 9 milionów osób!  

Dla bardzo dużej części odbiorców pod względem wiarygodności i eksperckości treści dostępnych w mediach to właśnie podcasty są numerem jeden. Wyprzedzają one doniesienia z portali informacyjnych, a także popularne wideo online i nadal chętnie słuchane radiostacje. Potwierdzają to też dane globalne, które dodatkowo wskazują powody takich decyzji – podcasty są oceniane jako bardziej wnikliwe i zapewniające lepsze zrozumienie złożonych zagadnień. Dają też, jak wskazywali respondenci w badaniu Reuters Institute „Digital News Report 2020”, szerszą perspektywę niż inne media – wyjaśnia Michał Dobrzański, dyrektor działu analiz i wsparcia biznesu Tandem Media. 

W obliczu konieczności wyboru internauci chętnie stawiają na audycje internetowe na żądanie – w przypadku 58 proc. ankietowanych w badaniu Tandem Media słuchanie podcastów sprawia, że poświęcają oni mniej czasu na inne media. W tym 25 proc. słuchaczy poświęca mniej uwagi na oglądanie tradycyjnej telewizji, a 18 proc. – na przeglądanie internetu.  

Takie dane cieszą nie tylko twórców podcastów, ale też reklamodawców, którzy coraz bardziej interesują się ofertą tego medium i stopniowo decydują się na realizację działań promocyjnych swoich marek związanych właśnie z podcastami.

W badaniu Tandem Media dotyczącym 2020 r. prawie połowa ankietowanych zadeklarowała kontakt z reklamami bezpośrednio w tym medium – to nieco mniej niż w 2019 r., gdy zrobiło to 53 proc. badanych. Analiza pokazuje jednak, że wzrosła liczba kontaktów z innymi niż reklama w podcaście formami promocji – 45 proc. osób miało do czynienia z podcastem lub odcinkiem sponsorowanym przez markę (vs 40 proc. z 2019 r.), a 39 proc. – z poleceniem przez twórcę lub podcastera konkretnej marki we współpracy z nią (vs 33 proc. z 2019 r.).

Podobnie, jak przed rokiem – co czwarty badany zetknął się z odcinkiem stworzonym przez daną markę. 

Istotne dane przynosi analiza poziomu akceptacji reklam przez słuchaczy podcastów – medium to ma najwyższe obecnie wskazania w tym zakresie. Aż 69 proc. odbiorców oferty podcastowej akceptuje odcinki czy cykle sponsorowane, 68 proc. polecenia zawarte w audycjach, a 63 proc. tworzenie ich we współpracy z markami. Jednocześnie 49 proc., czyli niemal połowa respondentów, jest gotowa wysłuchać reklam w podcaście – to więcej o 11pp niż w poprzedniej edycji badania Tandem Media. 

Podcasty mają też ogromny wpływ na swoich odbiorców – aż 86 proc. z nich odwiedza strony internetowe wymieniane w audycjach internetowych. 43 proc. śledzi działalność podcastera w mediach społecznościowych, a więcej niż co czwarty użytkownik jest skłonny kupić produkt reklamowany przy podcastach.  

To wszystko sprawia, że intensywnie rozwijają się oferty reklamowe związane z podcastami – jak nasza w Tandem Media. A jednocześnie rośnie cały europejski rynek reklamy digital audio – np. zgodnie z prognozami IAB Europe w 2023 r. ma on osiągnąć wartość ok. 1,5 mld euro, czyli będzie ponad trzykrotnie większy niż w 2020 – dodaje Radek Sączek, creative group head działu produkcji komercyjnych treści audio Tandem Media. 

Badanie zaprojektowane przez brokera Tandem Media wykonało Publicis Groupe w listopadzie 2020 r. Respondenci to internauci, w wieku powyżej 15 lat (raport „Słuchacz podcastów w Polsce”, N=6365; CAWI, Tandem Media/Publicis Groupe).  

Agora/Zdjęcie główne: Unsplash