Twitch będzie tańszy. Serwis wprowadza lokalne ceny subskrypcji

Subskrypcja w serwisie Twitch to dowód wsparcia dla streamera i publikowanych przez niego treści w dłuższej perspektywie czasu – zachęta do dalszego tworzenia. To szansa na odblokowanie nowych emotek i reprezentowanie danej społeczności na całym Twitchu. Odgrywa to ważną rolę w budowaniu społeczności, z której można być dumnym.

Fani serwisu głośno narzekali w sprawie nierównego dostępu do opcji okazywania wsparcia, niestandardowych emotek i innych korzyści płynących z subskrypcji. Wynika to z tego, że w każdym kraju cena subskrypcji poziomu 1. w wersji przeglądarkowej wynosi mniej więcej równowartość 4,99 dolarów.

Cena ta utrudnia wielu widzom wspieranie swoich ulubionych twórców, a także uniemożliwia twórcom rozwijanie swoich społeczności, tworzenie większych ilości treści i witanie w swych szeregach nowych fanów. W porównaniu z Ameryką Północną odsetek aktywnych użytkowników z Europy czy Azji, którzy wspierają twórców poprzez wykupienie subskrypcji, jest o około 50 proc. niższy. Z kolei w Ameryce Łacińskiej jest on niższy o prawie 80 proc. 

Twitch dostosuje ceny subskrypcji do miejsca zamieszkania widzów. Dzięki temu więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej będzie mieć możliwość okazywania wsparcia twórcom i czerpania z korzyści z subskrypcji. 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy w większości krajów serwis będzie dostosowywał ceny subskrypcji (istniejących, nowych subskrypcji płatnych i subskrypcji w prezencie), aby lepiej odpowiadały lokalnym kosztom życia. W pierwszej kolejności, 20 maja 2021 roku, nastąpi to w Meksyku i Turcji. Tamtejsi twórcy i widzowie już od dłuższego czasu cieszą się na tę zmianę. 

Po Meksyku i Turcji, od trzeciego kwartału 2021 roku, podobne zmiany zostaną wprowadzone w większości krajów Azji, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy. Stopniowe wdrożenie pomoże społeczności w płynnym dostosowaniu się do tak istotnej zmiany. 

Najważniejsze jest to, że w zdecydowanej większości krajów poza USA ceny subskrypcji zostaną obniżone. Pełną listę krajów objętych zmianą znajdziecie tutaj.

Cena subskrypcji będzie zależała od miejsca zamieszkania widza i wybranej przez niego metody płatności na Twitchu. Nowy model cenowy opracowany został z myślą o dostosowaniu cen do miejsca zamieszkania widzów. Z punktu widzenia twórców oznacza to, że niektórzy widzowie na ich kanałach mogą widzieć różne ceny.

Ta zmiana ułatwi twórcom na całym świecie rozwijanie swoich społeczności, a jednocześnie umożliwi szerszemu gronu widzów okazywanie wsparcia twórcom i czerpanie korzyści z subskrypcji, takich jak oglądanie bez reklam (po włączeniu przez twórcę), niestandardowe emotki kanału, odznaki lojalnościowe, mnożniki punktów kanału i tryb czatu tylko dla subskrybujących. 

Są dwa główne powody wprowadzenia lokalnych zmian cen. Po pierwsze, widzowie podkreślają, że chcą mieć możliwość wspierania twórców i wspomagania rozwoju swoich ulubionych społeczności bez względu na to, gdzie mieszkają. A po drugie, twórcy skorzystają na obniżce cen w dłuższej perspektywie, ponieważ subskrypcje staną się bardziej dostępne dla widzów na całym świecie.

Przed podjęciem decyzji, serwis przeprowadził kilka testów cenowych, które pokazały, że obniżka cen subskrypcji powoduje wzrost całkowitej miesięcznej ich liczby i tym samym – przychodów twórców. W ramach jednego z ostatnich testów przeprowadzonych w Brazylii wykazano, że obniżka cen subskrypcji spowodowała ponad dwukrotny wzrost przychodów twórców i całkowitej liczby subskrypcji. 

W wyniku uruchomienia nowych promocji Twitcha dla subskrybujących i obdarowujących subskrypcją po raz pierwszy nastąpił wzrost przychodów zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i Europie. Testy wyraźnie pokazały, że zwiększenie dostępności subskrypcji wiąże się ze wzrostem przychodów twórców.

Obniżenie cen subskrypcji przyczyni się do rozwoju twórców i wzrostu ich przychodów w dłuższej perspektywie czasu. Aby pomóc streamerom w dostosowaniu się do nowego modelu cenowego bez wpływu na ich krótkookresowe przychody z subskrypcji, uruchomiony zostanie 12-miesięczny program, który gwarantuje określony poziom przychodów dla kwalifikujących się twórców. 

Twitch wyrówna przychody z subskrypcji kanału i Prime (w razie potrzeby) do 100 proc. wartości podstawowej przez trzy miesiące kalendarzowe, w tym w miesiącu zmiany ceny. Następnie przez kolejne 9 miesięcy będzie stopniowo, co trzy miesiące, zmniejszać kwotę wyrównania o 25 proc. W sumie zaoferuje 12-miesięczny okres wypłaty wyrównania przychodów. 

W ramach wspierania rozwoju twórców i budowania społeczności w krajach na całym świecie Twitch będzie prowadzić kampanie promocyjne przypominające widzom o zmianie ceny subskrypcji w ich kraju. 

Twitch/Zdjęcie główne: Twitch