Stowarzyszenie Sygnał będzie edukować na temat walki z kradzieżą treści wideo online

19 grudnia 2022 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Stowarzyszeniem Sygnał w zakresie wspólnej edukacji na temat walki z kradzieżą treści wideo online.

Współpraca zainicjowana w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej KSSiP w Lublinie obejmować będzie organizowanie i realizację szkoleń, konferencji i seminariów dla prokuratorów i sędziów poświęconych tematyce ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich, a także wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Porozumienie pozwala na szeroką skalę dotrzeć do pracowników kadr sądownictwa i prokuratury oraz aplikantów KSSiP z najnowszą wiedzą dotyczącą ochrony własności intelektualnej oraz rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania wszelkich form naruszenia praw autorskich, zwłaszcza kradzieży treści telewizyjnych w Internecie. Szkolenia uwzględniać mają aspekty prawne, ale także technologiczne oraz doświadczenia z praktyki sądowej.

– Wierzymy, że to właśnie systemowe i prowadzone na szeroką skalę działania edukacyjne skierowane do organów ścigania, prokuratorów i sędziów realnie wpływają na jakość prowadzonych spraw i orzecznictwa oraz zapewniają dostęp do najnowszej wiedzy z tak dynamicznie zmieniającego się zagadnienia, jakim są przestępstwa internetowe – Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

W ramach regularnej i długoterminowej współpracy zrealizowane zostaną szkolenia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, omawiające sposoby działania nielegalnych serwisów ze streamingiem, specyfikę przestępstw polegających na nielegalnym rozdzielaniu uprawnień karty abonenckiej telewizji cyfrowej oraz metodykę działań w przypadku tego typu naruszeń.

Współpraca z KSSiP stanowi dla Sygnału kolejny, duży krok w ramach systemowego zasilania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w najświeższą wiedzę z zakresu prawa i technologii, która będzie wsparciem w realizacji zadań i obowiązków.

Dotychczas ze swoimi programami edukacyjnymi Stowarzyszenie Sygnał dotarło do blisko 25 000 policjantów i prokuratorów. Przedstawiciele KSSiP i Sygnału wyrazili nadzieję, że porozumienie pozwoli ukształtować efektywną metodykę zwalczania przedmiotowej przestępczości. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zaangażowaniu wykładowców, ekspertów i praktyków z różnych dziedzin, specjalizujących się w dziedzinie metodyki zwalczania naruszeń własności intelektualnej.

Porozumienie podpisali Dariusz Pawłyszcze, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał i Karolina Makowska, Członek Zarządu Sygnału.

Stowarzyszenie Sygnał