TikTok aktualizuje system moderacji

Globalna platforma rozrywkowa TikTok wprowadza zmiany w swojej polityce dotyczącej publikowanych treści i zachowań użytkowników, aby skuteczniej przeciwdziałać powtarzającym się przypadkom naruszania regulaminu.

TikTok to platforma napędzana kreatywnością twórców, którzy mają możliwość autentycznego wyrażenia siebie. Ale zarówno oni, jak i ich fani są zobowiązani do przestrzegania Zasad Społeczności. Jasno określają one niedozwolone zachowania i treści oraz wskazują, jakie działania są podejmowane, jeśli ktoś narusza ustalone reguły. Większość członków społeczności TikToka przestrzega tej polityki, ale istnieje niewielka grupa osób, która wielokrotnie je narusza.
 
Dlatego TikTok postanowił zaktualizować swój system przestrzegania zasad, aby skuteczniej przeciwstawiać się użytkownikom, którzy je nagminnie łamią. Ta zmiana pomoże szybciej usuwać szkodliwe treści i blokować konta, a jednocześnie wesprze twórców, którzy są narażeni na nieodpowiednie zachowania ze strony innych osób.
 
Obecny system przestrzegania Zasad Społeczności TikToka nakłada na użytkowników łamiących regulamin różne rodzaje ograniczeń, takie jak tymczasowe zakazy publikowania lub komentowania.Pomaga to ograniczyć liczbę przyszłych naruszeń i usunąć szkodliwe treści. Z drugiej strony może być mało przejrzyste lub mieć negatywny wpływ na twórców, którzy nieświadomie lub bardzo rzadko łamią obowiązujące zasady. Ponadto bywa mniej skuteczne w odstraszaniu osób nagminnie łamiących reguły.
 
Ich sposób działania wpisuje się w stały schemat. Analizy TikToka wykazały, że prawie 90 proc. z nich narusza konsekwentnie tę samą zasadę, a ponad 75 proc. wielokrotnie przeciwstawia się tej samej kategorii zasad. Aby lepiej radzić sobie z takimi przypadkami, władze platformy zdecydowały się ulepszyć obowiązującą politykę dotyczącą społeczności.
 
W ramach nowej polityki, jeśli osoba publikuje treść naruszającą jedną z zasad społeczności TikToka, treść ta zostanie usunięta, a użytkownik otrzyma punkt karny. Gdy jego konto osiągnie określony próg punktów karnych w ramach funkcji (np. komentarzy czy LIVE) lub obowiązujących zasad (np. w ramach kategorii „zastraszanie i nękanie”), zostanie zablokowane na stałe. Wysokość progów różni się w zależności od tego, jak bardzo dane naruszenie może zaszkodzić członkom społeczności. Przykładowo, mniejsza liczba punktów karnych będzie potrzebna do zablokowania użytkownika, który promuje nienawistną ideologię niż w przypadku takiego, który dzieli się spamem o niskiej szkodliwości.
 
Dodatkowo konta, które zgromadzą dużą liczbę skumulowanych punktów karnych w zakresie różnych kategorii, polityk i funkcji, również będą blokowane. Punkty karne znikną z rejestru dopiero 90 dniach.
 
TikTok w dalszym ciągu może stosować natychmiastowe stałe blokady w stosunku do użytkowników dopuszczających się poważnych wykroczeń. Chodzi np. o promowanie przemocy i grożenie innym osobom, dzielenie się lub ułatwianie dostępu do materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, pokazywanie przemocy, tortur oraz aktów seksualnych, takich jak gwałt lub molestowanie.
 
Aby pomóc społeczności TikToka lepiej zrozumieć nowe zasady i zapewnić przejrzystość podejmowanych decyzji dotyczących egzekwowania regulaminu, platforma rozpocznie wprowadzanie do aplikacji nowych funkcji w Centrum Bezpieczeństwa.
 
Obejmują one stronę „Status konta”, na której twórcy mogą łatwo sprawdzić stan swojego konta, oraz stronę „Historia raportów”, gdzie znajdują się raporty dotyczące zgłaszanych treści lub kont innych użytkowników. Nowe narzędzia uzupełniają dotychczasową funkcję powiadomień, które są wysyłane do twórców w przypadku naruszania przez nich zasad TikToka. Będą oni również zawczasu informowani, jeśli grozić im będzie blokada konta.
 
TikTok nieustannie pracuje nad tym, aby moderować pojawiające się treści w sposób spójny, sprawiedliwy i przejrzysty, zwracając szczególną uwagę na konta mogące stanowić zagrożenie dla całej społeczności platformy. W związku tym zaczyna testować nową funkcję, która będzie dostarczała twórcom informacje o tym, które z ich filmów zostały oznaczone jako niekwalifikujące się do rekomendacji w kanale „Dla Ciebie”. Dodatkowo przekaże powody, jakie za tym stały i umożliwi odwołanie się od tej decyzji.
 
Zaktualizowany system, w ramach którego będą egzekwowane Zasady Społeczności, jest obecnie wdrażany globalnie, a użytkownicy sukcesywnie nim obejmowani otrzymają odpowiednie informacje. Procesy te będą systematycznie rozwijane tak, by zapewnić możliwie najbardziej rzetelny sposób oceny dla różnego rodzaju kont.
 
TikTok