Watching smart TV and using remote controller Hand holding television audio remote control with the remote control television

Najszybciej rosnącym segmentem w Polsce będą serwisy streamingowe

2022 rok powinien przynieść solidny wzrost w sektorze mediów i rozrywki w Polsce. Wartość rynku wzrośnie o 877 mln dol. z prognozowanych 9,61 mld dol. na koniec 2021 roku.

Do 2025 r. branża będzie rozwijać się w średniorocznym tempie ponad 6 proc. – wynika z raportu PwC “Global Entertainment & Media Outlook 2021-2025”. Najszybciej rosnącym segmentem w Polsce będzie OTT (serwisy streamingowe oferujące treści wideo). Globalnie wartość rynku rozrywki i mediów w tym roku wyniesie 2 bln dol.

Pandemia przyniosła znaczący, bo aż 6 proc. spadek przychodów w sektorze mediów i rozrywki. Ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym szczególnie mocno uderzyły w kina (spadek przychodów z 324 w 2019 roku do 95 mln dol. w roku 2020), konferencje biznesowe (ze 126 do 40 mln dol.) oraz koncerty muzyczne (ze 179 do 43 mln dol.).

Bieżący rok powinien przynieść odbicie po spadkach spowodowanych pandemią. Z naszych analiz wynika, że przychody sektora mediów i rozrywki przekroczą te odnotowane w 2019 roku i będą bliskie 10 mld dol. Podobnie jak na całym świecie w Polsce dynamicznie rozwijają się usługi OTT – zainteresowanie treściami wideo stale rośnie, dlatego na rynku pojawiają się ciągle nowi gracze. W ciągu jednego roku wartość samego OTT w Polsce zwiększyła się o 75 mln dol – Marcin Sidelnik, partner PwC, lider sektora TMT.

W latach 2020-2025 polski rynek telewizji i wideo będzie się rozwijał w średniorocznym tempie 1,48 proc. Największa część przychodów będzie pochodziła z abonamentów za usługi telewizyjne. Przychód z ich tytułu wzrośnie z 1,68 mld dol. w 2020 roku do 1,86 mld dol. w 2025 roku.

Z analizy PwC wynika, że liczba abonentów osiągnęła wartość szczytową i będzie topnieć z 10,7 mln w 2020 roku do 10,2 mln w 2025 roku. Wzrost przychodów będzie wynikał przede wszystkim z większej liczby usług premium oferowanych dotychczasowym klientom.

Polska jest największym rynkiem usług OTT w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod względem przychodów będzie również jednym z najszybciej rozwijających się w całym okresie objętym prognozą PwC.

Za sprawą wysokiej dynamiki przychody wzrosną z 543 mln dol. w 2020 roku do 981 mln dol. w 2025, co oznacza średnioroczne tempo na poziomie 12,5 proc.. Rozwija się również współpraca między dostawcami usług telekomunikacyjnych a platformami SVOD. Firmy oferują klientom wspólne rozliczanie usług, a umowy sprzedaży wiązanej SVOD stają się coraz bardziej popularne.

Branża mediów i rozrywki skurczyła się globalnie o 3,8 proc. w 2020 roku, a jej przychody zmalały z 2,1 bln w 2019 roku do 2 bln dol. w roku ubiegłym. Prognozy PwC pokazują jednak, że w 2021 i 2022 roku jest szansa na odbicie, ze wzrostem odpowiednio o 6,5 proc. i 6,7 proc.. Średnioroczna stopa wzrostu dla lat 2019-2025 wyniesie 3,5 proc., zaś dla lat 2020-2025 nawet 5 proc..

W związku z pandemią znacząco wzrosła konsumpcja treści za pośrednictwem kanałów elektronicznych, część odbiorców zmieniła swoje przyzwyczajenia na stałe. COVID-19 napędził rozwój serwisów streamingowych i sprzedaż e-booków, zaś rozwój e-commerce przełożył się na rynek reklamy – Marcin Sidelnik, partner PwC, lider sektora TMT

PwC/Zdjęcie główne: Adobe Stock