TikTok otwiera dostęp do interfejsu API dla naukowców i badaczy w Europie

Z uwagi na liczną społeczność w regionie i potrzebę prowadzenia analiz przez środowiska badawcze, platforma udostępnia europejskim naukowcom interfejs Research API oraz bibliotekę treści komercyjnych. Dostęp do narzędzi ma zagwarantować jeszcze większą przejrzystość aplikacji pod kątem udostępnianych na niej treści.

TikTok systematycznie zwiększa transparentność platformy poprzez współpracę z naukowcami i badaczami z całego świata. W ramach podejmowanych wysiłków powstał interfejs API zawierający publiczne dane na temat materiałów i kont na platformie, do których należą m.in. dane dotyczące profili użytkowników, liczby komentarzy czy polubień. Działanie tych narzędzi oparte jest na przekazywaniu informacji zwrotnych.

Z początkiem tego roku serwis udostępnił już wstępną wersję interfejsu Research API badaczom w USA, co miało ułatwić przeprowadzenie niezależnego badania platformy.

Naukowcy działający nonprofit w ramach pracy badawczej przesłali ponad 60 zgłoszeń w tematach związanych z trendami konsumenckimi, dezinformacją, zdrowiem psychicznym itp. Obecnie platforma rozszerza dostęp do tych narzędzi badaczom w Europie, którzy będą mogli zgłaszać się już w najbliższych tygodniach.

Platforma, bazując na otrzymanych opiniach od środowiska naukowego, wprowadza również ulepszenia do interfejsu Research API, do których należy m.in. Lab Access. Ponad połowa otrzymanych zgłoszeń dotyczyła współpracy z innymi badaczami, więc niebawem zostanie umożliwiona współpraca maksymalnie 10 badaczom nad wspólnym projektem naukowym.

Wszyscy uczestnicy będą musieli posiadać własne konto TikTok for Developers i znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub Europie, aby uzyskać dostęp do Research API, z czego główni badacze będą mogli złożyć jeden wniosek dla współpracowników z tego samego uniwersytetu. Projekty obejmujące wiele ośrodków naukowych będą musiały składać oddzielne wnioski dla każdej uczelni. Ponadto, aby usprawnić proces składania wniosków, wprowadzony został internetowy formularz zgłoszeniowy.

Platforma otwiera Commercial Content Library, która zapewni przejrzystość płatnych reklam i innych treści o charakterze komercyjnym. Biblioteka treści komercyjnych to baza danych zawierająca informacje o płatnych reklamach i metadanych, takich jak kreacja reklamowa, daty wyświetlenia reklamy, główne parametry używane do targetowania (np. wiek, płeć), liczba osób, którym wyświetlono reklamę itp.

Biblioteka zawiera również informacje o treściach o charakterze komercyjnym i oznaczonych etykietą płatnego partnerstwa lub etykietą promocyjną, takich jak treści promujące markę, produkt lub usługę, ale nie będące płatną reklamą (więcej informacji znajduje się w zakładce Help Center). TikTok testował wczesną wersję biblioteki udostępniając ją naukowcom i społeczności, co pozwoliło zebrać opinie na temat funkcjonalności narzędzia. Na podstawie testów i opinii ekspertów dodano większą liczbę parametrów targetowania, polepszono jakość danych oraz udostępniono bardziej precyzyjne narzędzie wyszukiwania.

Przedstawiciele platformy zapewniają również dostęp do Commercial Content API. Badacze zainteresowani tym narzędziem będą musieli utworzyć konto TikTok Developers i złożyć wniosek o dostęp do interfejsu API treści komercyjnych. API z treściami płatnymi jest systematycznie sprawdzane, tak aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych przez nieautoryzowane podmioty.

Każdy zainteresowany może uzyskać dostęp do biblioteki treści komercyjnych, jednak w tej chwili dostępne są tylko dane pochodzące z Europy. W przyszłości planowane jest uwzględnienie większej ilości danych reklamowych z większej liczby krajów. Więcej informacji można znaleźć w TikTok for Developers.

TikTok