Międzynarodowy dzień eliminacji przemocy wobec kobiet w Arte.TV

Przemoc seksualna, codzienna przemoc domowa, cyberprzemoc, zakaz aborcji, nakaz małżeństw, brak praw do decydowania o własnym ciele, edukacji i przyszłości. Europa, Ameryka, Azja, Afryka, Australia – to dzieje się wszędzie. Dzisiaj, 25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i z tej okazji ARTE.tv udostępnia za darmo na swej platformie VOD cykl poruszających filmów dokumentalnych i reportaży o tym, jak łamane są prawa kobiet w Polsce i na całym świecie oraz o tym, jak temu przeciwdziałać.

Kobiety we współczesnych społeczeństwach czują się jak szmaty i mówią „dość”. Dość patriarchatowi, przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej, dość zakazowi stanowienia o swoim ciele i przyszłości, dość niższym zarobkom.

To tylko kilka z postulatów, za którymi opowiadają się kobiety na całym świecie – białe i czarne, młode i stare, chrześcijanki i muzułmanki. Chcą być niezależne i wolne i o swą wolność i niezależność walczą. Pokazują to reżyserzy i reżyserki filmów dokumentalnych, które na stronie Arte.tv  są udostępnione za darmo z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

Twórcy poruszają w nich m.in. temat walki Polek o dostęp do aborcji, przemocy w internecie, która dotyka 73 proc. kobiet na świecie, kobietobójstw i przemocy w rodzinach, za co największą cenę płacą „niewidzialne” ofiary – dzieci, przemocy seksualnej, która stała się już plagą, ale także zwycięstw, np. meksykańskich feministek, które nie chcąc słyszeć o  kompromisach, walczą z systemem i żądają sprawiedliwości. Z powodzeniem.

POLKI WALCZĄ O PRAWO DO ABORCJI, Niemcy, 2020

Odkąd Trybunał Konstytucyjny zaostrzył prawo aborcyjne, przeprowadzenie aborcji w Polsce stało się jeszcze trudniejsze niż dotychczas. Inga, której płód został poważnie uszkodzony, musiała wyjechać za granicę, by dokonać aborcji. Jednak wielu zwolenników „obrony życia”, takich jak katolik i mąż rodziny Paweł, prowadzi kampanię na rzecz dalszego zaostrzenia prawa.

#SZMATA, Belgia, 2021

Według Europejskiego Lobby Kobiet w 2017 roku kobiety były 27 razy częściej niż mężczyźni narażone na nękanie w sieci i w mediach społecznościowych. Gdy ofiary cyberprzemocy składają skargę, często stają w obliczu nieprzygotowanej administracji, nieodpowiedniego ustawodawstwa i praktycznie nieistniejącego orzecznictwa.

Z kolei platformy cyfrowe są słabo uregulowane i nie walczą w wystarczającym stopniu z nękaniem w Internecie. W tym filmie Florence Hainaut i Myriam Leroy, dwie belgijskie dziennikarki, które same padły ofiarami cyberprzemocy, zbierają zeznania kilkunastu kobiet z całego świata, które również doświadczyły nękania w Internecie. Dzięki oświadczeniom felietonistki Nadii Daam, satyryczki Florence Mendez i autorki Pauline Harmange, a także specjalistów w tej dziedzinie, twórcy dokumentu badają proliferację nienawiści w Internecie i zagłębiają się w socjologiczne i prawne aspekty cyberprzemocy w obecnej sytuacji.

NA ZŁE I GORSZE, Francja, 2020

Niektóre tragedie za zamkniętymi drzwiami często są poprzedzone przemocą fizyczną i psychiczną. W 2019 roku we Francji 146 kobiet padło ofiarą przemocy ze strony swoich mężów, partnerów lub byłych parterów, co stanowi 84% zabójstw popełnionych w kontekście rodzinnym. Jednak w tej przerażającej rzeczywistości same liczby nigdy nie dają wyczerpującego opisu: kobietobójstwo jest zjawiskiem uwidocznionym w ostatnich latach jedynie dzięki zaangażowaniu feministycznych kolektywów. Poprzez smutne historie Sindy, Dorothée i Michele ten dokument rzuca światło na współczesny dramat i jego „niewidzialne” ofiary – dzieci.

MEKSYK: CZARNY BLOK, FEMINISTYCZNA REWOLUCJA, Francja, 2021

Nowe pokolenie meksykańskich feministek nie chce już słyszeć o kompromisach. Nie proszą, lecz żądają, by szanowano ich prawa. Zamaskowane, całe w czerni, budzą respekt i podziw u swych matek i babek, które emancypowały się łagodniej, lecz też mozolniej.

MALAWI: WALKA Z MAŁŻEŃSTWAMI DZIECI, Francja, 2021

Theresa Kachindamoto jest przywódczynią centralnego regionu Malawi. Zarządza 540 wioskami. Jest szanowaną, ale też rewolucyjną władczynią – jako pierwsza zakazała małżeństw dzieci. Tym samym chce działać na rzecz praw dziewcząt i poprawić ich dostęp do edukacji.

MUZUŁMANKA I FEMINISTKA?, Niemcy, 2020

Upodmiotowienie kobiet, feminizm i nowoczesność nie są sprzeczne ani niezgodne z islamem, chociaż nie wszystkie kobiety widzą to w ten sam sposób…

Arte/Zdjęcie główne: Arte