TikTok usunął ponad 91,4 mln filmów wideo w trzecim kwartale 2021 roku

TikTok publikuje globalny Raport Egzekwowania Zasad Społeczności za QIII 2021 r. i zapowiada zmiany na platformie.

TikTok to platforma, w której dominują rozrywka i chęć twórczego wyrażania siebie, a nadrzędnym celem jest zapewnienie do tego otwartego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Zasady Społeczności, które ustanawiają jasny zestaw norm dla użytkowników, są w tym celu regularnie aktualizowane.

Ma to też miejsce dziś, przy okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, a ogłoszone zmiany zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych kilku tygodni:

 • Wzmacnianie polityki związanej z niebezpiecznymi zachowaniami i wyzwaniami – TikTok, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kontynuuje wdrażanie bardziej rygorystycznego podejścia do tych zagadnień oraz wyróżnia ten aspekt w swoich zasadach. Platforma zadba też o to, żeby społeczność mogła w łatwy sposób zapoznać się nowymi wytycznymi.
 • Kompleksowe podejście do zaburzeń odżywiania – TikTok już wcześniej usuwał treści otwarcie promujące zaburzenia odżywiania. Teraz platforma będzie usuwała także te materiały, które świadczą o zaburzeniach odżywiania jego autora. Zmiana będzie wprowadzona w porozumieniu z ekspertami ds. zaburzeń odżywiania, badaczami i lekarzami, ponieważ TikTok zdaje sobie sprawę, że użytkownicy mogą zmagać się z niezdrowymi wzorcami żywieniowymi bez diagnozy zaburzeń odżywiania.
 • Wyraźniejsze informowanie o rodzajach zachowań i nienawistych ideologii zabronionych na platformie – zmiana obejmie m.in. posługiwanie się w stosunku do innych użytkowników niewłaściwymi zaimkami lub imionami, np. sprzed zmiany płci, a także postawy mizoginiczne oraz wspieranie lub promowanie terapii konwersyjnej. Chociaż takie zachowania są od dawna zabronione w TikToku, platforma – zgodnie z rekomendacją twórców i organizacji społecznych – zdecydowała się je wyraźniej opisać.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa, integralności, dostępności i niezawodności platformy – Zmiany dotyczą praktyk uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do TikToka, jego treści, kont, systemów lub danych, a także używania TikToka do działalności przestępczej. TikTok, oprócz edukowania społeczności w zakresie wykrywania, unikania i zgłaszania podejrzanych działań i zachowań, otwiera w tym roku nowoczesne centra monitorowania i reagowania na cyberincydenty. Powstaną w Waszyngtonie, Dublinie i Singapurze.
 • Ulepszenie systemu rekomendacji – TikTok pracuje także nad tym, żeby na bieżąco usuwać z systemu rekomendacji wszelkie treści, które mogą być w jakikolwiek sposób nieodpowiednie dla ogółu odbiorców.

Serwis na bieżąco reaguje na treści, które naruszają Zasady Społeczności lub Warunki Świadczenia Usług. W najnowszym Raporcie Egzekwowania Zasad Społeczności TikTok podsumowuje działania podjęte w trzecim kwartale 2021 roku, chroniące społeczność TikToka przed szkodliwymi i fałszywymi treściami.

 • Ponad 91,4 mln filmów wideo zostało usuniętych globalnie w trzecim kwartale 2021 r. za naruszenie Zasad Społeczności lub Warunków świadczenia usług, co stanowi około 1 proc. wszystkich przesłanych materiałów wideo.
 • Dzięki stałemu ulepszaniu systemu wykrywania 95 proc. treści zostało usuniętych zanim ktokolwiek je zgłosił (w poprzednim kwartale 93 proc.), a 93,9 proc. w ciągu 24 godzin od ich wstawienia. 88,8 proc. usuniętych treści nie zostało w ogóle wyświetlonych.
 • Niemal 3,4 mln reklam zostało odrzuconych z powodu naruszenia zasad i wytycznych dotyczących reklam.

TikTok regularnie inicjuje i angażuje się w działania, których celem jest zwiększanie bezpieczeństwa użytkowników. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada 8 lutego, TikTok we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadził kampanię edukacyjną pod hasłem #TYdzieńBezpiecznegoInternetu.

W dniach poprzedzających Dzień Bezpiecznego Internetu, na TikToku opublikowana została seria filmów przygotowanych przez znanych i lubianych twórców.

Filmy dotyczyły pięciu ważnych tematów takich jak: internetowe wyzwania, fake newsy i dezinformacja, cyberprzemoc, promowanie szkodliwych wzorców wyglądu i dbałość o cyfrowy dobrostan. Materiały zachęcały użytkowników TikToka do tworzenia własnych treści i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat bezpiecznego poruszania się w sieci.

By dotrzeć z tymi ważnymi przekazami do jak największej grupy odbiorców, treści edukacyjne były promowane na platformie formatami reklamowymi. TikTok uruchomił także landing page dotyczący akcji dostępny w sekcji „Odkryj” na platformie.

Dla rodziców i opiekunów, którym intensywnie zmieniający się świat technologii może utrudniać prowadzenie rozmów ze swoimi podopiecznymi o bezpieczeństwie w sieci, TikTok wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przygotuje także specjalny otwarty webinar dotyczący internetowych zagrożeń.

Serwis współpracuje również z ekspertami w dziedzinie zdrowia publicznego, aby pomóc społeczności uzyskać rzetelne informacje na temat COVID-19 i szczepionek.

 • W trzecim kwartale 2021 r. centrum informacyjne COVID-19 odwiedzono prawie 2,9 miliona razy na całym świecie, a banery kierujące do centrum zostały dodane do ponad 3,5 miliona filmów i wyświetlone ponad 22,6 miliarda razy.
 • Ogłoszenia TikTok (PSA) dotyczące hashtagów związanych z COVID-19 i szczepionkami, kierujące użytkowników do danych WHO i lokalnych zasobów organizacji zdrowia publicznego, zostały obejrzane ponad 31 miliardów razy.
 • W okresie od lipca do września 2021 r. usunięto za szerzenie dezinformacji na temat COVID-19 i szczepień usunięto ponad 46,5 tys. filmów. Prawie 83% tych filmów usunięto zanim zostały zgłoszone, 84,6% w ciągu 24 godzin od ich zamieszczenia na TikToku, a 69,4% zanim zostały wyświetlone.

TikTok