Gemius Polska: Mężczyźni wolą SkyShowtime

Polska oferta platform VOD wzbogaciła się w lutym o nowego gracza – SkyShowtime. W pierwszym pełnym miesiącu po premierze serwis shyshowtime.com odwiedziło blisko 2 miliony osób. Dla porównania, w analogicznym okresie od rynkowego debiutu, w lipcu 2022, strona disneyplus.com zgromadziła 3,6 miliona użytkowników.

SkyShowtime zadebiutował na polskim rynku w połowie lutego bieżącego roku. Analitycy Gemius i PBI sprawdzili, kim są użytkownicy platformy i jak kształtowało się zainteresowanie serwisem od dnia premiery aż do końca pełnego miesiąca po niej. Wyniki porównano z danymi na temat platformy Disney+ z okresu jej debiutu. 

Porównanie liczby użytkowników obu analizowanych platform w okresie ich debiutów wskazują na wyraźną przewagę Disney+. W miesiącu premiery (od 14 czerwca 2022) stronę disneyplus.com odwiedziło przeszło 3 mln osób, a w lipcu już o 600 tys. więcej (wzrost o 18,5 proc.), głównie mężczyzn (w ich przypadku liczba RU zwiększyła się o 43,7 proc.).

W miesiącu premiery SkyShowtime (luty 2023) stronę platformy przeglądało nieco ponad 1 milion osób, jednak dynamika wzrostu była w tym przypadku dużo wyższa – w marcu 2023 liczba ta niemal się podwoiła i wyniosła 1,9 mln.

Co ciekawe, użytkownicy SkyShowtime spędzali w marcu blisko 30 proc. mniej czasu niż w lutym (51 min vs 36 min średnio miesięcznie). Analiza debiutu Disney+ wykazała natomiast odwrotną tendencję – w miesiąc po premierze (lipiec 2022) odwiedzający stronę disneyplus.com spędzali na niej ponad 70 proc. więcej czasu, niż w czerwcu (1h 58 min vs 3h 24 min średnio miesięcznie).

Analiza duplikacji użytkowników w marcu 2023 wskazuje, że ¼ użytkowników skyshowtime odwiedzała również stronę disneyplus.com. Jednocześnie tylko 17 proc. osób przeglądających ofertę Disney+ weszło również na stronę SkyShowtime.

Jak wynika z danych, większość użytkowników Shyshowtime stanowią mężczyźni (56 proc.), podczas, gdy stronę Disney+ chętniej odwiedzają kobiety (53 proc.). Tę drugą platformę zdecydowanie preferują też młodsi odbiorcy, co wiąże się z jej ofertą – użytkownicy do 24 r.ż. stanowią aż 26 proc. wszystkich odwiedzających ją osób. Dla skyshowtime.com wynik w tej grupie wiekowej wynosi zaledwie 9 proc..

Największy udział wśród użytkowników mają tu natomiast osoby powyżej 50 r. ż., stanowiący 42 proc. ogółu. W przypadku disneyplus.com stanowią oni 20 proc. odbiorców. Oba serwisy odwiedzają przede wszystkim osoby ze średnim i wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy wsi (ponad 30 proc. w przypadku obu analizowanych serwisów) i mniejszych miejscowości.

Mężczyźni nie tylko stanowią wśród odbiorców skyshowtime.com większość, ale także spędzają na stronie trzykrotnie więcej czasu niż kobiety. Na platformie Disney+ nie obserwujemy tego rodzaju dysproporcji. 

Analiza działań reklamowych w okresach premier obu marek pokazuje różne podejście do strategii marketingowych Disney+ i SkyShowtime.

W przypadku pierwszej z nich mieliśmy do czynienia z dłuższym czasem aktywności reklamowej. Kreacje promocyjne emitowane były już w połowie maja, ze szczytem intensywności w połowie czerwca. Łączny zasięg kampanii (digital, TV, radio) wyniósł w czerwcu 96.58 proc. i przyniósł 1 552 443 568 kontaktów reklamowych. W lipcu było to odpowiednio 92.31 proc. zasięgu i 688 708 743 wygenerowanych kontaktów reklamowych. 

SkyShowtime zastosował inną strategię, kumulując działania reklamowe w okresie premiery. Łącznie w lutym kreacje marki dotarły do 88,5 proc. populacji, generując blisko pół miliarda kontaktów reklamowych. W marcu łączny zasięg działań reklamowych w internecie, telewizji i radiu wyniósł 93 proc., natomiast liczba kontaktów reklamowych – niemal 800 mln.

Gemius Polska/Infografiki: Gemius Polska