Education and sciences concept - books, molecule model and microscope on the desk in the auditorium, chalkboard background.

„Myśl po polsku” – nowy kanał i podcasty o tematyce popularnonaukowej dla młodzieży

„Myśl po polsku” to nowy projekt, którego autorzy popularyzowaniem rodzimych zdobyczy ze świata nauki i techniki chcą zainspirować młode pokolenie zakładaniem startupów i zainteresować kierunkami technicznymi i specjalistycznymi studiów wyższych.

„Myśl po polsku” to cykl filmów i podcastów o tematyce popularnonaukowej. Głównym celem akcji o walorach informacyjno-edukacyjnych jest popularyzacja polskiej myśli naukowo-technicznej i jej osiągnięć w takich dziedzinach jak: informatyka, astrofizyka, architektura, biotechnologia, robotyka, sztuczna inteligencja czy misje kosmiczne.

W zamyśle autorów kolejne odcinki cyklu „Myśl po polsku” mają przedstawiać sylwetki młodych polskich naukowców, wynalazców, instytucji badawczych czy niewielkich firm oraz ich innowacyjne produkty i usługi. Pomysłodawcą i prowadzącym serii jest Adam Chabiński, wieloletni redaktor naczelny witryn i czasopism komputerowych („CHIP”, „PC Format”). Dziennikarz z wielkim zamiłowaniem do nauki i techniki.

Niemal od zawsze marzyłem o filmach realizowanych w popularnonaukowej formie, które prezentowałyby genialne pomysły, niezwykłe wynalazki i niecodzienne innowacje autorstwa Polaków – mówi Adam Chabiński, pomysłodawca i prowadzący >>Myśl po polsku<<. – Dzięki temu projektowi chcielibyśmy pokazać niezwykły wkład polskiej myśli naukowo-technicznej w rozwój rodzimej i światowej gospodarki. Byłoby wspaniale, gdyby nasza inicjatywa zachęciła młodych do podejmowania odważnych decyzji związanych z przedsiębiorczością, karierą i wynalazczością– kontynuuje Chabiński.

Na formułę w postaci wywiadów wybrano krótkie filmy (15–30 minut) i podcasty nagrywane w siedzibach zaproszonych gości – tak, aby przybliżyć widzom miejsce i zapoznać ich ze środowiskiem bohaterów cyklu „Myśl po polsku”. Docelową grupą odbiorców jest nie tylko młodzież szkół średnich i wyższych, lecz także osoby zainteresowane nauką i techniką oraz pasjonaci.

Gośćmi odcinków emitowanych w ramach pierwszego sezonu cyklu „Myśl po polsku” są m.in. dr inż. arch. Jerzy Łątka – projektant budynków z papieru i tektury, Szymon Dzwończyk i Piotr Szlachcic – konstruktorzy łazików marsjańskich, dr inż. Piotr Sobolewski – projektant gier komputerowych. Przewidywana liczba odcinków pierwszego sezonu: 11.

Główną platformą emisji filmów jest YouTube, a podcastów Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Projektowi towarzyszy ponadto witryna internetowa oraz szeroko zakrojona akcja informacyjna w mediach społecznościowych „Myśli po polsku”: Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok , Twitter.

Fanstay Expo/Zdjęcie główne: Adobe