TikTok wprowadza zmiany w zakresie rekomendowanych treści oraz ustanawia nowy standard ochrony danych osobowych w Europie

Najnowsza aktualizacja aplikacji TikTok pozwala użytkownikom na odświeżenie rekomendacji polecanych w sekcji „Dla Ciebie”. Ma ona na celu ograniczenie powtarzających się treści i ich trafniejszy dobór.

Filmy, które pojawiają się na TikToku w sekcji „Dla Ciebie” dobierane są na podstawie ustalonych preferencji odbiorcy i jego poprzednich interakcji z treściami. Preferencje jednak mogą po czasie ulec zmianie lub użytkownik może mieć ochotę na poszerzenie wachlarza tematów, które chciałby oglądać. Aktualizacja daje szereg nowych możliwości kontroli nad polecanymi filmami.
 
Możliwe jest całkowite zresetowanie preferencji i powrót do stanu początkowego, w którym aplikacja będzie sugerowała treści tak, jakby użytkownik dopiero zarejestrował się na TikToku.
 
Nowe rekomendacje będą oparte o nowe interakcje. Funkcja ta uzupełni rozwiązanie automatycznego filtrowania filmów, które korzystają z określonych hashtagów lub fraz. Użytkownik może także użyć przycisku: „nie interesuje mnie” by pominąć przyszłe filmy konkretnego twórcy lub te, które używają konkretnej ścieżki dźwiękowej. Odświeżenie zakładki nie nadpisuje i nie zmienia dotychczasowych ustawień konta i obserwowanych przez odbiorcę twórców.
 
Wyzwaniem dla silnika rekomendacyjnego, który dobiera odbiorcy filmy, jest dostarczanie wartościowych treści i poprawiających nastrój doświadczeń, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności materiałów. TikTok prowadzi nieustanne prace nad tym, aby zakres proponowanych filmów nie był zbyt szeroki, ale również zbyt wąski. Użytkownicy nie otrzymują dwóch filmów z rzędu od tego samego twórcy czy z tą samą ścieżką dźwiękową.
 
Filtrowane są również treści, które nie łamią wprost regulaminu i Zasad Społeczności, ale których zbyt częste oglądanie może być potencjalnie negatywne. Filmy, w których dominującym motywem jest np. smutek czy ekstremalne diety, są ograniczane w sekcji „Dla Ciebie”. Ich nadmiar zastępowany jest przez treści o innej, nieszkodliwej tematyce.
 
W ciągu ostatniego roku TikTok wdrożył 15 aktualizacji usprawniających swój system rekomendacji i rozszerzył obsługę o kolejne języki. Platforma rozrywkowa kontynuuje również współpracę z ekspertami w tematach społecznych i psychologicznych, takimi jak np. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zapobiegania Samobójstwom przy Szpitalu Bostońskim. Ich rekomendacje są brane pod uwagę przy pracach na kolejnymi aktualizacjami regulaminów i Zasad Społeczności oraz przy doskonaleniu mechanizmu polecania treści.
 
Ponad 150 milionów osób w Europie każdego miesiąca odwiedza platformę, aby wyrażać siebie, znajdować inspiracje, rozwijać swoje hobby i nowe umiejętności czy promować biznes. Z taką skalą możliwości wiąże się znaczna odpowiedzialność i konieczność budowania zaufania wśród użytkowników poprzez zapewnienie bezpieczeństwa ich danym osobowym.
 
TikTok w 2021 r. zaprezentował transparentną strategię zarządzania danymi w Europie. Opiera się ona na zasadach przechowywania danych lokalnie, minimalizacji przekazywania danych poza region oraz dalszym ograniczaniu dostępu pracowników do danych użytkowników TikToka.
 
Projekt Clover wyznacza nowe standardy w zakresie ochrony danych użytkowników. Wprowadzone zostaną nowoczesne środki wzmacniające już istniejące zabezpieczenia, które dostosują ogólne wymagania do zarządzania danymi do europejskich wytycznych dotyczcych suwerenności danych.
 
Istniejące kontrole dostępu do danych już teraz w dużym stopniu ograniczają dostęp do danych użytkowników. Wykorzystując praktyki i wnioski z podejścia do bezpieczeństwa danych stosowanego w USA, TikTok jeszcze bardziej wzmacnia kontrolę danych poprzez wprowadzenie bramek bezpieczeństwa, które będą określać dostęp pracowników do danych europejskich użytkowników TikToka oraz możliwość transferu danych poza Europę. Tym samym dostęp do danych użytkowników nie tylko będzie zgodny i regulowany przez przepisy prawa, ale powstanie kolejny poziom kontroli wprowadzający dodatkowe zabezpieczenia.
 
Powyższy proces będzie nadzorowany i sprawdzany przez niezależną europejską firmę, przeprowadzającą audyt kontroli i zabezpieczeń danych w TikToku, monitorującą przepływ danych oraz zapewniającą niezależną weryfikację. W jej gestii będzie również zgłaszanie wszelkiego rodzaju incydentów. Już teraz TikTok prowadzi w tej kwestii rozmowy z potencjalnym zewnętrznym partnerem o ich postępach będzie komunikował na bieżąco.
 
Władze platformy zamierzają współpracować ze stronami trzecimi, które pomogą wykorzystać najnowsze zaawansowane technologie w celu wzmocnienia dotychczasowych procedur bezpieczeństwa danych. Obejmują one m.in. pseudonimizację danych osobowych, aby nie można było zidentyfikować danej osoby bez dodatkowych informacji, oraz agregację poszczególnych punktów danych w duże zbiory danych w celu ochrony prywatności osób fizycznych.
 
Uzupełnieniem wdrożenia nowych środków bezpieczeństwa jest zobowiązanie do lokalnego przechowywania danych europejskich użytkowników TikToka. Na tę chwilę firma ogłosiła jedno lokalne centrum danych w Dublinie. Zostały potwierdzone szczegóły dotyczące otwarcia dwóch kolejnych lokalizacji – drugiego centrum danych w Dublinie i trzeciego w regionie Hamar w Norwegii.
 
Podobnie jak pierwsze centrum danych, kolejna dwa miejsca będą obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług. Wartość inwestycji szacowana jest na 1,2 mld euro. W tym roku TikTok uruchomi także lokalne przechowywanie danych europejskich użytkowników. Migracja będzie kontynuowana do 2024 roku.
 
Zgodnie z długoterminowymi aspiracjami dotyczącymi budowania zrównoważonego biznesu, nowe centrum danych w Norwegii będzie w 100 proc. zasilane energią odnawialną (pochodzącą głównie z lokalnych elektrowni wodnych). Wpływ na wybór lokalizacji miał również klimat panujący w Norwegii, dzięki czemu centrum danych będzie wykorzystywać więcej naturalnego chłodzenia w celu obniżenia efektywności wykorzystania mocy (PUE) i poprawy wydajności energetycznej. Nadmiar wytwarzanego ciepła zostanie wykorzystany jako źródło energii dla okolicznych budynków i inwestycji.
 
TikTok