Serwisy streamingowe napędzają wzrost branży muzycznej

Raport IFPI o światowym rynku muzycznym. Sprzedaż nagrań muzycznych na świecie wzrosła o 18,5 proc. w 2021 roku.

Głównym motorem napędowym ponad 18-procentowego wzrostu na światowym rynku fonograficznym jest rosnąca popularność płatnych serwisów streamingowych – wynika z raportu „Global Music Report”, opublikowanego dziś przez IFPI, organizację zrzeszającą przemysł muzyczny na świecie. Przychody ze sprzedaży nagrań muzycznych wyniosły w 2021 roku 25,9 miliarda dolarów.

Przychody z abonamentów w serwisach streamingowych wzrosły o 21,9 proc. do poziomu 12,3 miliarda dolarów. Na koniec 2021 roku z płatnych kont korzystały 523 miliony użytkowników. Ogółem przychody z serwisów streamingowych (z kont abonamentowych oraz wspieranych reklamami) odnotowały wzrost o 24,3 proc., osiągając 16,9 miliarda dolarów, czyli 65 proc. całkowitych światowych przychodów na rynku nagrań muzycznych. Wzrost odnotowała także sprzedaż muzyki w innych formatach: nośników fizycznych (+16,1 proc.) i tantiem z odtwarzania muzyki (+4,0 proc.).

Osiągnięcie tego wzrostu jest możliwe m.in. dzięki wysiłkom podejmowanym przez wytwórnie płytowe na rzecz szeroko pojętego środowiska muzycznego. Działając w oparciu o swoje lokalne zespoły i międzynarodową sieć profesjonalistów, inwestują w lokalnych artystów i gatunki muzyczne. Zarówno na rynkach o wysokim potencjale wzrostu w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce, jak i na bardziej dojrzałym rynku europejskim czy amerykańskim, przemysł fonograficzny wspiera rozwój różnorodności lokalnych muzycznych ekosystemów.

Publikacja „Global Music Report – State of The Industry” dostępna tutaj.

Przychody z nagrań muzycznych w 2021 roku wzrosły w każdym regionie świata.

  • Sprzedaż na rynku azjatyckim wzrosła o 16,1 proc.. Największym rynkiem jest tu Japonia, która odnotowała wzrost o 9,3 proc.. Wyłączając Japonię, region odnotował wzrost przychodów o 24,6 proc.. Azja miała także istotny udział w globalnych przychodach ze sprzedaży nośników fizycznych (49,6 proc.).
  • Region Australazji odnotował wzrost o 4,1 proc.. Australia (+3,4 proc.) pozostała w pierwszej dziesiątce rynków na świecie, a Nowa Zelandia odnotowała wzrost przychodów z transmisji strumieniowych, co zaowocowało wzrostem na całym rynku o 8,2 proc..
  • Przychody w Europie, drugim co do wielkości rynku nagraniowym na świecie, wzrosły o 15,4 proc., co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu ze stopą wzrostu z poprzedniego roku, wynoszącą 3,2 proc.. Wszystkie największe rynki regionu odnotowały dwucyfrowy wzrost procentowy: Wielka Brytania (+13,2 proc.), Niemcy (+12,6 proc.) i Francja (+11,8 proc.).
  • Ameryka Łacińska odnotowała wzrost o 31,2 proc. – jeden z najwyższych wskaźników wzrostu na świecie. Streaming stanowił 85,9 proc. rynku, co stanowi jeden z najwyższych odsetek wśród wszystkich regionów.
  • Bliski Wschód i Afryka Północna – po raz pierwszy wyodrębnione jako osobny region w „Global Music Report” – odnotowały wzrost o 35,0 proc.; to najszybsze tempo wzrostu regionalnego na świecie. Streaming był szczególnie silnym motorem napędowym w regionie, z 95,3 proc. udziału w rynku.
  • Afryka Subsaharyjska – również wydzielona po raz pierwszy w raportach IFPI – odnotowała wzrost przychodów o 9,6 proc. w 2021 r., głównie dzięki streamingowi. Wsparcie reklamowe było szczególnie silne w tym regionie – przychody z tego formatu wzrosły o 56,4 proc..
  • Rynek USA i Kanady wzrósł o 22,0 proc. w 2021 r., przewyższając globalną stopę wzrostu. Sam rynek amerykański wzrósł o 22,6 proc., a przychody z nagrań muzycznych w Kanadzie wzrosły o 12,6 proc..

IFPI jest organizacją promującą interesy przemysłu fonograficznego na całym świecie. Wraz z siecią swoich grup krajowych posiada ponad 8 tys. członków w ponad 70 krajach świata.

IFPI operuje poprzez 70 biurami regionalnymi, grupami krajowymi i stowarzyszonymi organizacjami zbiorowego zarządzania. Misją IFPI jest promowanie wartości nagrań muzycznych, występowanie w interesie praw producentów fonograficznych i rozszerzanie komercyjnego wykorzystania muzyki na wszystkich rynkach, na których operują członkowie organizacji.

IFPI/Zdjecie główne: Mark Angelo Sampan z Pexels