Ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce deklaruje korzystanie z serwisów VOD

Przedstawione wyniki Badania Założycielskiego przez Krajowy Instytut Mediów za okres od stycznia do grudnia 2022 r., obejmują dane dla populacji gospodarstw domowych i po raz pierwszy w Polsce osób w wieku 4+ opisując konsumpcję usług medialnych przez dzieci.

Badanie realizowane w trybie ciągłym, na w pełni losowej adresowej próbie gospodarstw domowych i osób je zamieszkujących objęło w roku 2022 próbę 20 143 gospodarstw domowych, w których przeprowadzono łącznie 45 085 wywiadów z osobami w wieku 4+.

Z racji rozmiaru i charakteru próby, badanie jest w pełni reprezentatywne i pozwala z dużą dokładnością wnioskować o całej populacji gospodarstw i mieszkańców Polski w wieku 4+.

Badanie Założycielskie Krajowego Instytutu Mediów jest pierwszym etapem wprowadzania w życie postulatów branży mediowej, przedstawionych w „Złotym standardzie pomiaru mediów”. To przedsięwzięcie skierowane do szerokiego grona interesariuszy rynkowych oraz realizujące zadania KRRiT, czyli m.in. dostarczania w pełni obiektywnych danych opisujących rynek mediowy w Polsce. Dlatego udział Państwa polskiego w tak poważnym przedsięwzięciu jest w pełni uzasadniony, gdyż trudno byłoby zrealizować porównywalne badanie, na tak dużej próbie, jakiemukolwiek podmiotowi komercyjnemu – komentuje Maciej Świrski, p.o. Dyrektora Krajowego Instytutu Mediów.

Dane o gospodarstwach domowych dotyczą wyposażenia w infrastrukturę do odbioru usług medialnych. Badanie w tym zakresie opisuje szczegółowo parametry posiadanych odbiorników telewizyjnych i radiowych, rodzaj sprzętu komputerowego, urządzenia mobilne oraz wykorzystywane sposoby i technologie odbioru usług.

Uzyskane dane pozwalają opisać wielkość i strukturę populacji internautów, telewidzów i radiosłuchaczy.

Z badania wynika, iż 94,7 proc. gospodarstw domowych w Polsce posiada odbiornik telewizyjny. Relatywnie rzadziej posiadanie telewizora deklarują gospodarstwa w dużych miastach, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (89,5 proc.) a także gospodarstwa „młodsze”, w których wiek głowy gospodarstwa domowego wynosi 25-34 lata (88,8 proc.).

Telewizor z funkcją Smart TV posiada 50,6 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a 35,8 proc. wszystkich gospodarstw obecnie z niej korzysta, podłączając telewizor do internetu.

94,6 proc. gospodarstw domowych w Polsce można zakwalifikować jako gospodarstwa „telewizyjne”, czyli posiadające telewizor podłączony do źródła sygnału telewizyjnego. Jednak rozwój technologii powoduje, iż obecnie już 98,6 proc. gospodarstw domowych dysponuje co najmniej jedną z dwóch możliwości oglądania telewizji: na telewizorze lub na urządzeniach mobilnych podłączonych do internetu.

Potencjał do odbioru serwisów VOD i streamingu, w postaci niezbędnej infrastruktury, posiada 68,6 proc. gospodarstw domowych w Polsce, dysponując w domu co najmniej jedną z opcji: internet stacjonarny lub mobilny domowy (na jakiekolwiek urządzenia) lub telewizor podłączony do internetu.

Potencjał ten rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego – najwyższy odsetek obserwujemy w gospodarstwach liczących co najmniej 4 osoby (88,1 proc.). W gospodarstwach dwuosobowych odsetek ten jest nieco niższy i wynosi 65,1 proc.. Zdecydowanie częściej możliwość korzystania z VOD obserwujemy w gospodarstwach z dziećmi (90,7 proc.).

Korzystanie przez członków gospodarstwa domowego z serwisów SVOD  deklaruje 41 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Im większe gospodarstwo, im niższy wiek lidera lub gdy są dzieci w gospodarstwie, tym częstsze korzystanie z serwisów SVOD. Analizując dane w populacji gospodarstw z dostępem do internetu, z płatnych serwisów VOD korzysta się w 49,6 proc. z nich.

Oglądanie kanałów telewizji na żywo przez serwisy VOD deklaruje 19,3 proc. gospodarstw domowych w Polsce. Poziom korzystania rośnie wraz z wielkością gospodarstwa domowego. Najwyższy odsetek obserwujemy w gospodarstwach domowych, liczących co najmniej 4 osoby (29,7 proc.), w gospodarstwach z dziećmi do 15 lat (27,5 proc.) oraz w gospodarstwach, w których lider gospodarstwa domowego ma do 24 lat (33,5 proc.).

Krajowy Instytut Mediów/Zdjęcie główne: Pexels/Infografiki: „Badanie Założycielskie” KIM